FAWON - Fundacja Aktywnego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Nasze cele

Nasze cele

Fundacja Aktywnego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest organizacją o bardzo szerokim zakresie działań. Podjęliśmy się tego, by móc pomagać osobom niepełnosprawnym w wielu różnych płaszczyznach życia. Pomożemy nie tylko znaleźć pracę, ale także wskażemy Ci dostępne drogi rozwoju Twoich umiejętności czy zainteresowań, pokażemy, jak być bardziej samodzielnym w życiu, nauczymy Cię jak umiejętnie dysponować nawet niewielkimi kwotami oraz będziemy działać w zakresie większej integracji osób niepełnosprawnych.

Zarys naszych podstawowych celów statutowych

1. Szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ruchowo z uwzględnieniem ich indywidualnych umiejętności, zainteresowań i predyspozycji.
2. Doradztwo w zakresie zdobywania wykształcenia dostosowanego do zainteresowań i umiejętności, a jednocześnie dopasowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy.
3. Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw związanych z rekreacją i turystyką osób niepełnosprawnych.
4. Nauka samodzielności i radzenia sobie w życiu społecznym i gospodarczym.
5. Integracja osób niepełnosprawnych.
6. Kształtowanie świadomości społecznej i opinii publicznej na temat potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych.
7. Propagowanie wśród niepełnosprawnych zachowań proekologicznych i upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.
8. Podstawowa edukacja finansowa.

Szukasz takiego wsparcia? Napisz do nas lub zadzwoń: 517 221 001.